Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Získajte daňový bonus k hypotéke až do výšky 1 800€

Pridané: 20.2.2024

Vedeli ste, že za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus za zvýšenú splátku úveru na bývanie? Získať môžete sumu až do výšky 1 800 Eur. O tom kto si môže uplatniť daňový bonus sa porozprávame s finančným expertom, Ing. Jozefom Súlovským.

V tomto článku sa dozviete:

 • koho sa týka daňový bonus
 • kto ho vypláca
 • akou sumou bude prispievať štát
 • bude sa vyplácať všetkým, ktorí majú hypotéku?
 • podmienky získania daňového bonusu
 • posudzovanie príjmu pri daňovom bonuse
 • príklady z praxe

 

Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla prispieť občanom, nakoľko sa im navýšili splátky hypotéky. Minulý rok sa toto navyšovanie dotklo mnoho ľudí.  Komu sa tak stalo, môže dostať daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky. Je to jednorazový bonus, ktorým chce štát preplatiť časť nárastu splátok hypoték v minulom roku. Tento rok to bude realizované inou formou, miesto toho budú dlžníci dostávať pravidelný príspevok, ktorý bude vyplácať úrad práce.

 

Ako získať daňový bonus

Daňovník, ktorému sa navýšila v roku 2023 splátka na hypotéke, si bude môcť v daňovom priznaní resp. ročnom zúčtovaní dane uplatniť vyšší bonus na zaplatené úroky z tohto úveru. Nie je to teda nezdaniteľné minimum, ale reálne peniaze, ktoré ušetríte na dani. V prípade, ak ste zaplatili vyššiu daň, ako ste mali, štát vám peniaze vráti naspäť. Ak sa vám v roku 2023 sadzba na úvere nezmenila, bude sa postupovať presne tak, ako pri daňovom bonuse na zaplatené úroky ako po minulé roky.

 

Suma príspevku od štátu

Výška nového daňového bonusu k hypotéke je vo výške 75 % z nárastu mesačnej splátky hypotéky. Na základe tejto skutočnosti sa dlžníkovi preplatia tri štvrtiny splátky, o ktorú sa im navýšila splátka. Finančný odborník Mgr. Súlovský uvádza: „Ak ste napríklad v roku 2022 mali splátku 500 Eur mesačne a za rok 2023 vám splátka stúpla na 800 Eur, štát vám vykompenzuje každý mesiac, kedy ste platili vyššiu splátku. Z uvedeného vyplýva, že splátka hypotéky sa zvýšila o 300 Eur, štát by vám mal vykompenzovať 75 % z nárastu splátky, teda 225 Eur. Maximálna výška príspevku je však 150 Eur. Teda v tomto prípade by vám štát vrátil 150 Eur mesačne.  

Mgr. Súlovský nám celú problematiku ozrejmuje aj na príklade jeho klienta: „Klient uzatvoril v roku 2018 zmluvu o úvere na bývanie vo výške 100 tisíc Eur na 30 rokov. Úver bol úročený 1 % splátkou 331,46 Eur . V roku 2023 mu skončila 5-ročná fixácia a banka mu dala úrok 4% so splátkou 477,42 Eur. Klientovi tak  bude štát v tomto prípade vracať každý mesiac 75 % zo 145,96 Eur  čo predstavuje 109,47 Eur. 

 

Maximálna výška príspevku od štátu je však 150 Eur mesačne, teda 1 800 Eur ročne. A štát prepláca iba tie mesiace, kedy dlžníkovi stúpla splátka. Ak niekomu stúpla splátka v septembri, tak sa mu preplatia iba štyri mesiace v maximálnej výške 150 Eur, teda spolu najviac 600 Eur. Túto sumu si dlžník uplatní v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane a povinnou prílohou je potvrdenie z banky.

 

Kto nemôže získať daňový bonus?

 Daňový bonus zo zvýšenej zaplatenej splátky úveru sa počíta na základe zmenenej výšky splátky na tej istej zmluve. V prípade, ak si niekto preniesol hypotéku do inej banky, posudzuje sa to ako nová zmluva a tým pádom nemá nárok na daňový bonus. Tí, ktorí minulý rok nehľadali výhodnejšiu alternatívu v iných bankách a akceptovali ponuku svojej pôvodnej banky, majú teraz výhodu.

 

Podmienky pre splnenie na uplatnenie daňového bonusu

Daňovník si na základe zákona o dani z príjmov (platí jeho nová účinnosť od 1.1.2024) si môže daňový bonus uplatniť iba (kumulatívne):

 • na základe jednej zmluvy o hypotekárnom úvere,
 • nehnuteľnosť sa nachádza na území SR a je určená na bývanie,
 • nehnuteľnosťou je buď rodinný dom alebo byt,
 • nehnuteľnosť slúži výlučne na trvalé bývanie občanovi SR alebo k trvalému bývanie občana spolu s blízkymi osobami.

Z toho vyplýva, že daňový bonus sa môže uplatniť iba na jednej zmluve o úvere, v ktorej došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby a nehnuteľnosťou je dom alebo byt, ktorý slúži iba na bývanie a v ktorom aj dlžník býva spolu so svojou rodinou. Takže sa nedá daňový bonus uplatniť na nehnuteľnosť, ktorá slúži na prenájom.

 

Zohľadnenie príjmu

Ďalším dôležitým bodom je splnenie podmienky príjmu. Aby vám vznikol nárok na zvýšený daňový bonus, ak ste v roku 2022 dosiahli priemerný mesačný príjem maximálne do výšky 2086 Eur. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo zdaniteľných príjmov za zdaňovacie obdobie v roku 2022 (patria sem príjmy zo závislej činnosti, zo živnosti a SZČO, z kapitálového majetku, z podielov na zisku a príjem z ostatných príjmov podľa (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Takže pri zamestnancoch sa posudzuje priemerná mesačná hrubá mzda za rok 2022, pri živnostníkoch sa berie do úvahy hrubý príjem ešte pred odpočítaním výdavkov, odvodov a nezdaniteľných častí, teda rozhodujú ich celkové tržby. U živnostníkov aj u zamestnancov, tak nesmie prekročiť mesačný príjem sumu 2 086 Eur.

 

Ing. Súlovský takisto uvádza, že „aktuálna situácia problémom v podstate nie je. Hoci úrokové sadzby na hypotékach stúpli, percento nesplácaných úverov je nízke. Dlžníci, ktorí si zobrali hypotéku, museli splniť prísne kritéria banky na zabezpečenie ich schopnosti splácať úver.“

Podľa finančného odborníka by bolo vhodnejšie, ak by sa nastavili transparentné riešenia ako zvýšenie nezdaniteľných častí základu dane miesto plošného dotovania hypoték. Podporiť sa mali podľa neho konkrétne domácnosti, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí.

 

Daňový bonus a viacerí dlžníci

Daňový bonus si môže odrátať iba jeden z dlžníkov. Pri vyplnení daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane sa nemusí predložiť potvrdenie o príjme ostatných spoludlžníkov. Ak na zmluve o hypotekárnom úvere je jeden dlžník a druhý spoludlžník, zmluva sa podpisovala v roku 2023, ich spoločný mesačný príjem nesmel v roku 2022 presiahnuť sumu  4 172,80 Eur (2x1,6x 1 304).

 

Daňový bonus na zaplatené úroky

Tento bonus pomáha mladým ľuďom počas prvých piatich rokov splatnosti úveru. Vďaka tomu si môžu znížiť daň o maximálne 400 Eur ročne. Daňový bonus na zaplatené úroky sa nedá kombinovať s novým daňovým bonusom. Daňovník sa musí rozhodnúť, ktorý z týchto bonusov využije. Podmienkou je:

 • vek 18-35 rokov a
 • priemerný mesačný príjem, ktorý daňovník dosiahol za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola zmluva o úvere na bývanie uzavretá, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky predchádzajúceho roku.


Daňový bonus na deti

Tieto daňové bonusy možno využiť oba naraz. Štát vyplatí daňovníkovi daňový bonus na deti a takisto aj bonus na zaplatené úroky.

 

Nižšia daň ako daňový bonus

Nárok na daňový bonus má aj dlžník, ktorý má nižšiu daň ako sumu daňového bonusu. V prípade ak vám v daňovom priznaní vyjde daň po odpočítaní daňového bonusu na dieťa nižšia ako suma daňového bonusu na hypotéku, požiadate správcu dane o vyplatenie sumy z rozdielu. Teda rozdiel medzi sumou daňového bonusu zvýšenia zaplatenej splátky a sumou dane, ktorá sa vypočítala za príslušné zdaňovacie obdobie. Vrátenie sumy prebieha presne tak isto ako pri vrátení daňového preplatku. Ak zamestnancovi robí daňové priznanie jeho zamestnávateľ, tento bonus vyplatí na žiadosť zamestnanca zamestnávateľ.

 

Daňový bonus pre rok 2024

Zmluvy, ktoré sa uzatvoria po 1.1.2024 budú posudzované inými podmienkami a takisto tu budú platiť iné sumy ako v roku 2023. V súčasnosti sa schválilo znenie zákona, ktoré za rok 2024 zvýšilo sumu daňového bonusu zo 400 na 1 200 Eur. Je však možné, že toto nie je posledná novela zákona a budú sa prijímať ďalšie opatrenia.

 

V prípade podmienok a vyplatenia daňového bonusu odporúčame sledovať stránku upsvar.sk, ktorý od 1.1.2024 vypláca daňový bonus. Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, kedy daňovník splnil podmienky pre nárok.

Finančné prostriedky vypláca na bankový účet oprávnenej osobe, ktorý daná osoba uviedla v žiadosti. Žiadosť na nárok príspevku sa podáva písomne alebo elektronicky kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Pre viac kvalitných a včasných informácií nás neváhajte sledovať na našich sociálnych sieťach a našej webovej stránke.


 

Zdroje:

www.finsider.sk

www.podnikajte.sk

www.financnasprava.sk

www.upsvar.sk

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ďalších dotknutých zákonov v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie. Táto novela nadobudne účinnosť od 01.01.2024, pričom vďaka schválenému prechodnému ustanoveniu (§ 52zzy zákona o dani z príjmov) sa bude zvýšená suma daňového bonusu môcť uplatniť už pre rok 2023.

 

Potrebujete poradiť vo finančných alebo realitných otázkach? Obráťte sa na našich odborníkov.