Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Daňové priznanie k dani za motorových vozidiel za rok 2023

Pridané: 11.1.2024

Príchod nového roka prináša aj dôležité daňové povinnosti. Medzi ne patrí aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Povinnosť vzniká každému daňovníkovi, ktorý počas roka 2023 využil automobil evidovaný v Slovenskej republike na podnikateľskú činnosť.

V tomto článku sa dozviete:

  • Kto je povinný podať daňové priznanie
  • Lehota podania daňového priznania
  • Aké sú sadzby dane
  • Oslobodenie od platenia dane

 

Daň z motorových vozidiel legislatívne upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Ak ste využívali vozidlo v roku 2023 čo i len jeden deň  na podnikanie a uplatňovali ste si k nemu výdavky, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Chceli by sme vás upozorniť, že je tak potrebné urobiť do 31. januára 2024.

 

Za aké vozidlá sa podáva daňové priznanie?

 

Za rok 2023 je povinnosť podať daňové priznanie za každé vozidlo spadajúce do kategórie M, N, O alebo L, ktoré ste využívali na podnikateľské účely, aj v prípade, že sa vozidlo používalo iba jeden deň alebo určité obdobie. Údaje do akej kategórie vozidlo patrí nájdete v Osvedčení o evidencii – časť 1 alebo časť 2 v riadku J – Kategória.

 

Vznik daňovej povinnosti

 

Slovenská legislatíva rozoznáva 5 druhov daňovníkov dane z motorových vozidiel. V prípade, že sa nájdete v jednej z definícii, máte povinnosť podávať daňové priznanie. Daňovníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá:

  1. Je zapísaná na doklade ako držiteľ vozidla,
  2. Má na doklade zapísanú ako držiteľa vozidla svoju organizačnú zložku,
  3. Využíva vozidlo, ktoré má na doklade zapísanú osobu, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  4. Využíva vozidlo, ktoré má na doklade uvedenú osobu, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
  5. Je zamestnávateľ a svojmu zamestnancovi vypláca cestovné náhrady za používanie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

 

Zamestnávatelia často zabúdajú na to, že ak ich zamestnanec využíva vlastné vozidlo evidované v Slovenskej republike na pracovné cesty a uplatňuje si cestovné náhrady, sú povinní podať daňové priznanie aj zamestnávateľ. Je jeho povinnosťou evidovať si kedy a za aké vozidlo boli vyplatené cestovné náhrady.

Daňové priznanie sa nepodáva za vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane a boli používané:

  •  na skúšobné jazdy a má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
  • vozidlá na vykonávanie špeciálnych činností a nie sú určené na prepravu a v osvedčení má označenie, že ide o špeciálne vozidlo.

 

Oslobodenie od dane

 

Od dane sú oslobodené vozidlá:

  • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
  • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

 

Lehota a miesto podania daňového priznania

 

Daňové priznanie podáva daňovník vecne príslušnému správcovi dane. Je to daňový úrad miestne príslušný na základe trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné daňové priznanie. Daň sa neplatí, ak vypočítaná suma v daňovom priznaní nepresiahne 5 Eur.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023 sa podáva do 31.1.2023. Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania je aj daň splatná.

Sú však špecifické prípady, ktoré upravuje zákon a lehota podania daňového priznania je rozdielna, ide o nasledovné:

  • ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie,
  • ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz,
  • ak sa daňovník zrušuje likvidáciou,
  • ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie,
  • ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia.

Všetky tieto prípady upravuje zákon, sú v ňom uvedené podmienky aj lehoty, kedy a ako má daňovník a pri úmrtí dedič postupovať.

V prípade, ak vlastníte elektromobil a jeho jediný pohon je elektrina, daň z motorového vozidla platiť nebudete, ale pre splnenie daňovej povinnosti je potrebné podať daňové priznanie.

 

Odporúčame vám navštíviť stránku finančnej správy, kde sa dozviete všetky informácie a takisto aj výnimky a špecifiká na tejto stránke.

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2023

 

Ročná sadzba dane sa stanovuje na základe parametra vozidla.

Pri osobných automobiloch, motocykloch, trojkolkách a štvorkolkách je to zdvihový objem valcov motora v cm3.

Pri autobusoch, nákladných vozidlách, prípojných vozidlách, ťahačoch a návesoch je to hmotnosť vozidla v tonách a počet náprav.

Vyššie uvedené údaje nájdete v osvedčení o evidencii vozidla, pričom hmotnosť vozidla sa môže uviesť ako:

  • najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť,
  • najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho
  • návesovú jazdnú súpravu, celková hmotnosť v tonách.
  • Pre rok 2023 sú sadzby dane pre jednotlivé druhy vozidiel nasledovné:
  • Osobné automobily, motocykle, trojkolky a štvorkolky - od 50 – 218 €
  • Autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá – od 74 – 2 375 €
  • Ťahače a návesy – od 312 – 2 172 €

 

Vypočítajte si výšku dane vášho motorového vozidla 

 

Zvýhodnené sadzby dane pri novších vozidlách

 

Ak ste v roku 2023 používali na podnikanie hybridné motorové vozidlo alebo vozidlo, ktoré používa stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn, či sodík, môžete si po predchádzajúcej úprave ročnej sadzby podľa veku vozidla uplatniť ešte 50 % zníženie ročnej sazdby dane.

A ako sme uviedli vyššie u elektromobiloch, kde je jediným pohonom elektrina, je podľa zákona priradená nulová sadzba dane.

 

Ako vyplniť daňové priznanie?

 

Pri vyplnení daňového priznania odporúčame obrátiť sa na odborníkov, či už na účtovníka alebo daňového poradcu, ktorí vám pomôžu pri jeho vypĺňaní.

Daňové priznanie viete vyplniť aj sami online na webovej stránke.

Pre výpočet dane potrebujete mať pri sebe Osvedčenie o evidencii vozidla, z ktorého budete dopĺňať údaje do daňového priznania. Prvým údajom z neho bude dátum prvej evidencie vozidla a druhým údajom bude zdvihový objem valcov motora v cm3.

Odporúčame však aj v tomto prípade si dať vyplnené tlačivo skontrolovať, respektíve prekonzultovať s niektorým z pracovníkov finančnej správy z call centra na telefónnom čísle: 048/43 17 222 alebo prostredníctvom mailu, kde zadáte dopyt na ich stránke rolovaním nižšie na žltú obálku.

Ak sa vás spomenuté informácie týkajú, nezabudnite teda, daňové priznanie za daň z motorových vozidiel je potrebné podať správcovi dane do 31. januára 2024.

 

Použité zdroje:

www.financnasprava.sk

www. podnikam.sk

www.topspeed.sk

www.podnikajte.sk

www.accace.sk

 

Dostávajte pravidelné informácie zo sveta realít a financií priamo do schránky.

Prihláste sa na odber noviniek